воскресенье, 14 июня 2015 г.

Вітаємо Вас на сайті Навчальних проектів!

Шановні семикласники!
Для закріплення знань, отриманих на уроках фізики, ви будете створювати три навчальні проекти.
Навчальні проекти розробляють окремі учні або групи учнів упродовж певного часу (наприклад, місяць або семестр) у процесі вивчення того чи іншого розділу фізики. Захист навчальних проектів, обговорення та узагальнення отриманих результатів відбувається на спеціально відведених заняттях. Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання.

Критерії оцінювання проекту
Орієнтовний план роботи над проектом
Приклад шаблону оформлення презентації учнями
Орієнтовний план підготовки учня до захисту

Новогодняя гирлянда
Новогодняя гирлянда
Приклад оформлення учнівської презентації